Toimihenkilöt

 

TanssiDans ry:n toiminnassa mukana olevat

Hallituksen yhteystiedot

Harri Antikainen

Puheenjohtaja

– Johtaa ja koordinoi koko seuran toimintaa

– Toimii hallituksen kokousten puheenjohtajana

– Ylläpitää yhteyksiä Suomen Tanssiurheiluliittoon

– Ylläpitää yhteyksiä ESLUun eli Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:hyn

– Ylläpitää yhteyksiä Kirkkonummen kunnan liikuntatoimeen

– Hyväksyy palkat ja valmennusmaksut yhdessä taloudenhoitajan kanssa

– Johtaa tarvittaessa kriisiviestintää 

antikainenharri@gmail.com

0400 650 502

Viki       Valanne

Varapuheenjohtaja

– Hallituksen kokousten varapuheenjohtajana

– Ylläpitää yhteyksiä kunnan liikuntatoimeen

– Ylläpitää yhteyksiä Suomen Tanssiurheiluliittoon

– Ylläpitää yhteyksiä ESLUun eli Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:hyn

– Hyväksyy palkat ja valmennusmaksut yhdessä taloudenhoitajan kanssa

– Johtaa tarvittaessa kriisiviestintää puheenjohtajan ollessa estynyt

vikivalanne@gmail.com

Maarika Mattheiszen

Sihteeri

– Laatii hallituksen kokousten esityslistat, toimii kokoussihteerinä, kirjoittaa kokouspöytäkirjat

– Ylläpitää seuran arkistoa

– Varaa salivuorot kevät-, syys- ja kesäkaudelle kunnalta

– Ylläpitää osaltaan yhteyksiä Suomen Tanssiurheiluliittoon

maarika.mattheiszen@live.com

050 553 9385

Kati  Rantanen

Tiedotusvastaava (sisäinen)

– Tiedottaa jäsenistöä ajankohtaisista asioista (esim. tiedot valmentajilta, hallitukselta, Suomen Tanssiurheiluliitolta)

– Tiedottaa tapahtumista MyClub-järjestelmässä

– Toimii MyClub-järjestelmän pääkäyttäjänä

– Päivystää seuran sähköpostia

tanssidans@gmail.com

Emmi Gustafsson

Tiedotusvastaava (ulkoinen)

– Seuran somevastaava

– Tiedottaa TanssiDansin seuraajia somessa (Facebook, Instagram) ajankohtaisista asioista

– Tarjoaa lehdistölle juttuja ja kuvia

– Hoitaa seuran lehti-ilmoitukset (mm. Kirkkonummen Sanomat)

– Vastaa markkinointitoimenpiteiden suunnittelusta ja toimeenpanosta yhteistyössä puheenjohtajan kanssa

– Päivittää TanssiDans ry:n verkkosivut

– Osallistuu vuosittain seuran toimintakertomuksen laadintaan ja kehittämiseen

emmi.gustafsson@gmail.com

Vesa Tarkkanen

Taloudenhoitaja, turvallisuusvastaava

– Tiedottaa hallitusta taloustilanteessa hallituksen kokouksessa

– Valvoo taloutta yhteistyössä kirjanpitäjän kanssa

– Hyväksyy laskut, tarvittaessa puheenjohtajiston kanssa

– Avustushakemusten hallinta ja seuraaminen (Kirkkonummen kunta, OKM sekä urheilua tukevat yhteisöt ja yritykset)

– Varmistaa ensiapuvälineiden saatavuuden seuran harjoituksissa, seuran järjestämissä kilpailuissa ja näytöksissä

– Tarkastaa ja auttaa turvallisuussuunnitelman laatimisessa kilpailuihin ja näytöksiin

– Varmistaa järjestysmiesten riittävyyden tapahtumiin

tanssidanstalous@gmail.com

Ulla  Kinnunen

Tähtiseuravastaava: Lapset, nuoret

– Huolehtii Tähtiseura-dokumenttien päivityksistä lasten ja nuorten osalta

– Pitää yhteyksiä Suomen Olympiakomiteaan Tähtiseura-asioissa

– Tarkkailee, että seurassa toimitaan Tähtiseura-sääntöjen ja TanssiDansin Toimintakäsikirjaan kirjattujen periaatteiden mukaisesti

ulla.p.kinnunen@gmail.com

040 760 7650

 

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt

Tiina Urpola-Harjunpää

Tähtiseuravastaava: Aikuiset (harraste)

– Huolehtii Tähtiseura-dokumenttien päivityksistä aikuisten osalta

– Pitää yhteyksiä Suomen Olympiakomiteaan Tähtiseura-asioissa

– Tarkkailee, että seurassa toimitaan Tähtiseura-sääntöjen ja TanssiDansin Toimintakäsikirjaan kirjattujen periaatteiden mukaisesti

040 5228747

 

Aaro      Ristola

Nuorisovastaava

– Työskentelee yhdessä lasten ja nuorten Tähtiseuravastaavan kanssa

– Seuraa lasten, juniorien ja nuorten asioita

– Yhteyshenkilö nuorten ja hallituksen välillä

aaroristola74@gmail.com

0404194111

 

Amanda Lindqvist

Nuorisovastaava

– Työskentelee yhdessä lasten ja nuorten Tähtiseuravastaavan kanssa

– Seuraa lasten, juniorien ja nuorten asioita

– Yhteyshenkilö nuorten ja hallituksen välillä

amandalindqvist2006@gmail.com

045 161 7060

Marina Polishchuk

Kilpailuvastaava

– Hoitaa parikortistoon ilmoittautumiset 

– Auttaa DanceCoren käytössä

marinapolishchuk9@gmail.com

046 810 2557

Tiina Urpola-Harjunpää

Tähtiseuravastaava: Aikuiset (harraste)

040 5228747

 

Riitta Airisniemi

Kirjanpito, laskutus

– Laskutus 

– Kirjanpito

laskutus.tanssidans@gmail.com

 

Kari       Ekman

Seuran ulkopuolinen apu

– Auttaa ongelmatilanteissa, joissa ei haluta keskustella suoraan seuran valmentajien tai hallituksen kanssa

kari.ekman@eslu.fi

050 407 7009

TanssiDans

TanssiDans Kirkkonummen parasta tanssinopetusta.

Tanssinopettajiemme yhteystiedot