Tanssijalle

Tanssijalle tärkeää tietoa, kuten erilaiset harrastepolut ja -tasot sekä valmennuksen linja.

 

Tanssijan harrastepolut ja -tasot

Valmennuksen ja ohjauksen linja

TanssiDans on kirjannut ylös valmennuksen ja ohjauksen linjan. Valmennuslinja ohjaa ja auttaa seuran valmentajia toimimaan yhdessä sovitulla tavalla.

Valmennuslinjan ensisijainen tehtävä on määritellä seuran yhtenäiset arvot ja tavat toimia seuran valmennuksessa.

Se on pohja yhteiselle dialogille valmentajien, urheilijoiden, vanhempien, seuratyöntekijöiden ja muiden sidosryhmien välillä

Tanssiharrastuksen on oltava turvallista

Urheiluharrastuksesta saa parhaimmillaan iloa, onnistumisia ja hyviä ystäviä. Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Oletko sinä kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilussa? Yhteyttä voivat ottaa urheilijat, urheilijan vanhemmat/huoltajat, valmentajat, sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset. Lisätietoja Et ole yksin -nettisivuilta.

Kiusaamisen vastainen työ

TanssiDans on mukana kiusaamisen vastaisessa työssä. Tanssi sopii kaikille. Hyvä seuratoiminta perustuu yhteisöllisyyteen ja kaveruuteen. Joskus kuitenkin tanssija saattaa joutua kiusaajan uhriksi. Tanssiurheiluliitto on kerännyt huoneentauluja tanssijalle, tanssiopettajalle, koulun opettajalle sekä tanssijan huoltajalle, kuinka toimia niissä tilanteissa, kun tanssija kokee tulleensa kiusatuksi harrastuksensa takia.

Älä jää kiusaamistilanteessa yksin. Puhu asiasta. Itselle tärkeää harrastusta ei kannata antaa kiusaajan pilata.