Seuran toiminta

Seuramme järjestää aktiivisesti erilaista toimintaa.

 

Tähtiseura

TanssiDans on kolmen tähtimerkin tanssiurheiluseura. Seura sai vuoden 2024 alussa ensimmäisenä Suomessa tanssiurheilun huippu-urheilun tähtimerkin. Lasten ja nuorten tähtimerkki on seuralla ollut vuodesta 2018 ja aikuisten tähtimerkki vuodesta 2021.

TanssiDans on tehnyt jo pitkäänhienoa valmennustyötä lasten ja nuorten tanssiurheilun parissa. Tästä työstä tunnustuksena seuralle myönnettiin Olympiakomitean Sinettiseuratunnus vuonna 2007 ja vuonna 2017 Olympiakomitean ja energiayhtiö Gasumin kannustuspalkinto laadukkaasta seuratyöstä.

Tähtiseurana TanssiDans on sitoutunut jatkuvasti kehittämään ja arvioimaan toimintaansa sekä noudattamaan laadukkaan valmennuksen ja hyvän seuratoiminnan periaatteita. TanssiDansin toiminnan lähtökohta on jokaisesta mukaan tulevasta lapsesta, nuoresta ja aikuisesta huolehtiminen. Kaikki tanssijat ovat tasa-arvoisia ja heitä tuetaan ja kannustetaan taitotasosta riippumatta.

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Lasten ja nuorten osa-alueella Tähtimerkki tarkoittaa ennen kaikkea kehittävää ja innostavaa ympäristöä harrastamiseen ja urheiluun. Aikuisten Tähtimerkin saanut seura kiinnittää puolestaan huomiota sekä joustaviin harrastusmahdollisuuksiin että laajempaan osallistumismahdollisuuteen seuran toiminnassa. Huippu-urheilun tähtimerkki huomioi huippu-urheilun vaatimuksia ja mahdollistaa polun seuralaisille. Lue lisää Tähtiseura-laatuohjelmasta.

Toimintakäsikirja

Seuralla on kaikkia toimijoita varten kirjattu toimintakäsikirja. Käsikirjan tehtävänä on ohjata seuran toimintaa ja antaa jäsenistölle tietoa seuran toiminnasta.

Toimintakäsikirjan tarkoituksena on

• antaa yhteinen käsitys seurasta

• kertoa ja auttaa seuran perustoimintaa

• hahmottaa seuran kannalta tärkeät kokonaisuudet ja prosessit

• turvata seuran jatkuva kehitys, erityisesti toimijoiden vaihtuessa

• auttaa uusien vapaaehtoisten ja työntekijöiden perehdytyksessä.

Yhdistyksen säännöt ja kokoukset

Seura noudattaa seuran sääntöjä. Seuran säännöt alla. 

Seura pitää jäsenistölle kevätkokouksen ja syyskokouksen. Viimeisimpien kokouksien materiaalit alla.

Seuran hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa ja tekee arvokasta seuratyötä. Voit lähettää hallitusten jäsenille viestiä tai jättää yleisen viestin seurallemme.

Seuran päätöksen tekoa ohjaa hallituksen vuosikello, viestinnän vuosikello ja talousohjesääntö. Lisäksi seura on laatinut  turvallisuussunnitelman ja  kriisiviestistintäsuunnitelman, jotka kaikki löytyvät toimintakäsikirjasta.

Seura kouluttaa jäsenistöään

Seura kouluttaa jäseniään ohjaaja- ja toimihenkilötehtäviin. Kaikkien jäsenten, jotka haluavat Tanssiurheiluliiton tai Eslun koulutuksiin, tulee täyttää viereinen koulutushakemus.

Tanssiurheiluliiton koulutuskalenteri

ESLUn tapahtuma- ja koulutuskalenteri

TanssiDans edellyttää kouluttamiltaan henkilöiltä osallistumista seuran toimintaan, esimerkiksi ryhmien ohjaamista tai sijaistamista tai toimimista toimihenkilönä seuran järjestämissä kisoissa. Ohjaajiksi koulutetuilta edellytetään osallistumista seuran ohjaajien tapaamisiin ja sisäisiin koulutuksiin. Heidän tulisi myös odottaa seuran seuraavan kauden opetussuunnitelmat ennen sitoutumista muualle.