Kilpailevalle parille

Kilpailevalle parille tärkeää tietoa ja materiaalia.

 

Suomen Tanssiurheiluliiton lähteet

TanssiDansin jäsen, kansallisen lajiliiton kilpailukortistossa oleva tai toimihenkilönä toimiva sitoutuu noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä.

KAMU-lääkehaussa voit tarkistaa lääkkeiden Suomessa saatavissa olevien lääkkeiden dopingluokitukset.

Lisenssi

Jokaisella kilpailijalla täytyy olla ennen kilpailuja voimassa oleva kilpailulisenssi. Poikkeuksena Muksumix tai Tanssitähti – kisaajat, joilla lisenssi ei ole pakollinen, jos on oma vakuutus.

llman voimassa olevaa lisenssiä ei voi kilpailla. Kilpailulisenssi sisältää vakuutuksen, joka kattaa harjoitus-ja kilpailutoiminnan. Lisenssi on voimassa aina vuoden kerrallaan ja on uusittava kunkin vuoden alussa. Lisenssin voi hankkia myös, vaikkei kilpailekaan, sen vakuutus kattaa tällöin esim. harjoitukset (ns. H-lisenssi). 

Tukeen ohjaamisen kaavio

Klikkaamalla suuremmaksi.

Paripalaverikysely

Paripalavereita järjestetään kilpaileville pareille 2-3 kertaa vuodessa. Ennen paripalaveria parit täyttävät erikseen ennakkokyselyn, minkä vastaukset menevät vastuuvalmentajalle. Vastuuvalmentaja valmistelee vastausten perusteella palaverin.

Lomakkeen täyttää tanssija (lapsitanssija yhteistyössä vanhemman kanssa). Lomake täytetään yksin, ilman paria.  Kysely tulee täyttää viimeistään 48h ennen paripalaveria, jotta valmentajalla on aikaa valmistautua palaveriin vastausten pohjalta. Tiedot menevät vain valmentajalle.

Kilpailuinfoa kilpailu-uraa aloittaville 

Ohjeita uusille kilpailijoille

TanssiDans on kerännyt yhteen dokumenttiin kilpailuinfoa kilpailu-uraa aloittaville tanssijoille. Dokumenttiin on kirjattu kattavasti tietoa kilpailuista.

 

Ikäryhmät ja taitoluokat

Tanssikilpailuissa parit kilpailevat kukin omassa ikäsarjassaan ja omassa taitoluokassaan.

Ikäryhmät

 • Lapsi 1, alle 10 vuotiaat
 • Lapsi 2, 10-11 -vuotiaat
 • Juniori 1, 12-13 -vuotiaat
 • Juniori 2, 14-15 -vuotiaat
 • Nuoriso, 16-18 -vuotiaat
 • Yleinen/Champion, 19 vuotta täyttäneet
 • Seniori 1, nuorempi vähintään 30 ja vanhempi vähintään 35 vuotta
 • Seniori 2, nuorempi vähintään 40 ja vanhempi vähintään 45 vuotta
 • Seniori 3, nuorempi vähintään 50 ja vanhempi vähintään 55 vuotta
 • Seniori 4, nuorempi vähintään 60 ja vanhempi vähintään 65 vuotta
 • Seniori 5, nuorempi vähintään 70 ja vanhempi vähintään 75 vuotta

Taitoluokat

Taitoluokat jakaantuvat A-, B-, C-, D- ja E-luokkiin, joista E on ensimmäinen kilpailuluokka. Lisäksi on olemassa F-luokka, joka on ns. opetusluokka. Siinä järjestetään harjoituskilpailuja. Tanssit eri taitoluokissa (tanssijärjestyksessä):

A, B, C -luokat

Vakiotanssit: Valssi, tango, wieninvalssi, foxtrot ja quickstep

Latinalaistanssit: Samba. cha-cha, rumba, paso doble ja jive

D-luokka

Vakiotanssit: Valssi, tango, foxtrot ja quickstep

Latinalaistanssit: Samba. cha-cha, rumba ja jive

E-luokka

Vakiotanssit: Valssi, tango ja quickstep

Latinalaistanssit: Samba. cha-cha ja jive

F-luokka

Vakiotanssit: Valssi ja quickstep

Latinalaistanssit: Cha-cha ja jive

Pisteiden kertyminen ja arvostelun perusteet

Nousupisteiden kertyminen

Pari aloittaa varsinaisen kilpauransa E-luokasta ja kerää kilpaillessaan luokkanousupisteitä. E-, D-, C- ja B-luokissa kerätään  ja  A-luokassa 50 pistettä, jonka jälkeen pari nousee seuraavaan taitoluokkaan. Menestymisen mukaan pari saa nousupisteitä siten, että voittaja saa yhden pisteen enemmän kuin loppukilpailussa on pareja, kuitenkin enintään 7 pistettä. Toiseksi sijoittunut saa kaksi pistettä vähemmän kuin voittaja, kolmas yhden vähemmän kuin toinen jne. Lisäksi parit saavat yhden pisteen jokaisesta tanssitusta karsintakierroksesta. Yleisellä-, seniori- ja nuorisosarjoilla ylin kilpailuluokka on A, juniorisarjoilla B, lapsi II-sarjalla C ja lapsi I -sarjassa D. Pari ei voi nousta ylintä luokkaa korkeammalle, vaikka keräisi yli 50 pistettä.

Arvosteluperusteet

Tanssiurheilu on arvostelulaji, jossa käytetään koulutettuja tuomareita kilpailijoiden paremmuuden määrittelemiseksi. Erilaisissa kilpailuissa käytetään Suomessa tuomareita seuraavasti:

SM-, GP- ja kansainväliset kilpailut 7 tuomaria
Kansalliset ja alueelliset kilpailut 5 tuomaria
Piiri-, seura- ja harjoituskilpailut 3 tuomaria

Lattialla on kilpailussa alku- eli karsintakierroksilla samanaikaisesti 8-16 paria, joista jokainen tuomari omalta osaltaan merkitsee rastilla ne parit, jotka hän haluaisi nähdä seuraavalla kierroksella. Jatkoon pääsevät eniten rasteja keränneet, joka kierrokselta vähintään puolet kilpailevista pareista. Loppukilpailussa tuomarin on sijoitettava parit paremmuusjärjestykseen antamalla jokaiselle parille sijoitus. Tuomariston antamat pisteet lasketaan skating-majoriteetilla, jolloin eniten ykkössijoja saanut pari on voittaja.

Tuomari kiinnittää kunkin parin suorituksissa huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

Tahti ja perusrytmi
Pari tanssii tahdissa, kun askelia otettaessa painonsiirto tapahtuu tarkalleen samanaikaisesti musiikin vastaavien iskukohtien kanssa. Perusrytmin noudattamisella tarkoitetaan askelten suorittamista oikealla tahdinosalla ja kestoltaan oikea-aikaisena. Toistuvat poikkeamat em. kohdissa heikentävät parin sijoitusta.

Liikeradat
Kun tanssija liikkuu, hänen vartalonsa eri osat tekevät liikeratoja: eteneminen, kaartaminen, kääntyminen sekä nousut ja laskut. Latinalaistansseissa myös lantion liikkeet otetaan huomioon arvostelussa.

Vartalolinjat
Vartalolinjat muodostavat tanssiparin kokonaiskuvan liikkeiden suorituksen kaikissa vaiheissa sekä pysähdyksissä. Osatekijöinä ovat myös käsien, selän, hartioiden, lantion ja jalkojen linjat sekä pään ja niskan asennot.

Jalkatekniikka
Arvostelussa kiinnitetään huomiota kantapään ja jalkaterän oikean jalkatekniikan mukaiseen käyttöön, jalkaterien asentoon ja yhteen vienteihin sekä jalkaterän liikkeen hallintaan.

Taiteellinen vaikutelma
Tanssillisuus ja eri tanssien luonteen tulkinta, koreografian esitystapa, ilmeikkyys ja tehokkuus muodostavat taiteellisen vaikutelman.

Arvostelun painottaminen
Kukin tuomari painottaa arvosteluaan eri osille. Yleensä tekniikan painoarvo on
60%. Tekniikka jakautuu tasan itse tanssitekniikan, rytmin sekä tanssin luonteen ilmentämisen kesken. Taiteellinen vaikutelma muodostaa loput 40% siten, että 15% tulee koreografiasta, 15% esiintymisestä ja loput 10% persoonallisuudesta.
Tuomariston työ on vaativa. Kunkin tanssisuorituksen arvioitiin jää vain noin 10-15 sekuntia, kun lattialla on 6-7 paria. Vielä vähemmän aikaa jää, kun lattialla on vaikkapa 12 paria. Koska pari ei tiedä milloin kukin tuomari seuraa juuri heidän esitystään, on tanssin koko suorituksen oltava ehyt ja toimiva.
Kokeneet tuomarit valitsevat ensin tanssillisesti parhaat parit suoraan jatkokierroksille ja keskittyvät sen jälkeen muiden parien kohdalla tarkempaan suoritusarviointiin. Vasta finaalissa jokaisen suoritusta on katsottava mahdollisimman tarkkaan paremmuuksien selville saamiseksi.